EXEMPLE

Așa nu. Exemple de instalații dezastruase.